Ly Van Hai

Ly Van Hai

English Teacher

Thầy Hai là giáo viên dạy tiếng Anh có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy....

Thầy Hai là giáo viên dạy tiếng Anh có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy. Trong tình hình dịch bệnh giãn cách xã hội hiện tại phức tạp khiến việc học tập bị gián đoạn. Thầy Hai thiết lập trang web tại đây để giảng dạy trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học dài hạn.

Dịch bệnh sẽ qua đi nhưng tư duy và cách học sẽ thay đổi, việc kết hợp kinh nghiệm giảng dạy và công nghệ sẽ giúp học sinh có trải nghiệm học tập thực sự khác biệt, đây là cơ hội để học sinh làm quen với một hình thức học tập hoàn toàn mới.

Online Courses